9:52 pm - Çarşamba Nisan 16, 2014

Allah ile ilgili Güzel Sözler

Written by | 23 Mart 2013 | 0
Allah ile ilgili Güzel Sözler

Allah’ın Varlığıyla Allah’a İnanmakla İlgili Ünlülerin (Tanınmışların) Söylediği Güzel ve Etkileyici Sözler

 

Yaratıcının varlığı konusunda tereddüte düşmeyin.
Çünkü bu evrendeki kuralları tesadüflerin oluşturduğu
iddiasını akıl asla kabul edemez. Isaac
Newton

 

Evren matematik dille ve geometri yazısıyla oluşturulmuş
bir kitaptan farksızdır. Galileo Galilei

 

Allah’a inanmakla insanın kaybedeceği hiçbir şey
yoktur. Ama inanmamak insanı felakete atabilir.
Çünkü ya O, gerçekten varsa, imansızın hâli ne
olacaktır? Blaise Pascal

 

Gördüklerim, göremediğim Yaratıcı’nın varlığına
inanmaya beni mecbur ediyor. Ralph Waldo
Emerson

 

Allah’ın varlığına engel hiçbir şey mevcut değildir.
Allah maddenin ilk sebebidir. Kainatın varlığı
onun varlığına delildir. Kainattaki ahenk de Allah’ın
varlığına delalet eder. Gottfried W. Leibnitz

 

Aklımız görebildiğimiz eşyanın arkasında göremediğimiz
gizli bir ilah bulunduğunu, ona inanmamız
gerektiğini normal sayar. Allah’ın varlığının akılla
çelişmesi düşünülemez, aksine yokluğunu düşünme
anında çelişki başlar. Immanuel Kant

 

Ya yıldızların her biri bir mühendistir veya onları
yapan bir mühendis vardır.” François-Marie
Arouet (Voltaire)

 

Mikroplardaki ince sanatı gördükten sonra sonsuz
bilim sahibinin varlığına inanmamak mümkün
mü? Louis Pasteur

 

İlmin sınırları genişledikçe, kudretinin başı ve sonu
olmayan ezelî bir ilahın varlığı hakkındaki kesin
deliller artmaktadır. Bütün jeoloji, matematik,
astronomi ve tabiat bilimcileri, bilim kalesini güçlendirmeye
çalışırlar. Aslında ortaya çıkan sonuç
yalnızca Allah’ın yüceliğini ispatlamaktadır. John
Hershel Glenn

 

Evren hakkında yapılan bilimsel bir araştırmanın
sonucu tek bir cümleyle özetlenebilir: Evren, bilgisi
sonsuz bir varlık tarafından dizayn edilmiştir. Sir
James Jeans (Fizik)

 

Her olayın bir sebebi olmalıdır; sebepler zincirini düşünecek
olursak sonsuz bir zincir düşünemeyiz. Her şeyin
bir ilk sebebi olmalıdır. İşte bu ilk sebep Allah’tır. Prof.
Dr. Paul Davies (Fizik)

 

İnanmak istemeyeni hiçbir mantık inandıramaz. Cenab
Şahabettin

 

Kendisiyle veya kendisinde Allah’ı görmediğim bir şey
görmedim. Nereye baktıysam, Allah’ı gördüm. Hz. Ali

 

Ben Allah’a hiç kuşku duymadan kesin olarak inanıyorum
ve bu inancım sade bir zihni bilginin sonucu değil,
tam tersine uğraştığım ilim dalının beni doğruladığı ve
kuvvetlendirdiği bir imandır. Prof. Dr. Paul Ernest
Adolphe (Cerrahi)

 

Ancak Allah’a inandığım zaman, yaşadığımı anladım.
Leo Nikolayevich Tolstoy

 

Her yeni buluş bilim adamının Allah’a imanını kuvvetlendiriyor
ve Allah’ın bu kainattaki gücünü daha iyi
görüp anlamasını sağlıyor. Prof. Dr. W. Oscar
Lindenberg (Biokimya)

 

En büyük buluşlar dahi topraktan bir çimin çıkması
yanında küçüktür. Thomas A. Edison

 

Tabiat kanunlarını bilmek
Allah’ı bilmektir. James
Prescott Joule

 

Kim severse, Allah‘a yaklaşır,
Allah da ona yaklaşır.
Çünkü O, sevgiyi yaratandır!
Leo Nikolayevich Tolstoy

 

Dış alemde tesadüf yoktur. Tesadüf kafamızın
içindedir. Franz Kafka

 

Gözümüz denizin bütün enginliğini kavrayamaz. Fakat
denizi görür. Pek büyük bir ağacı kollarımızla kavrayamaz.
Fakat ellerimizle tutabiliriz. Aynı şekilde tabir caizse,
zihnimiz, düşünce yoluyla Tanrı’ya dokunabilir. Fakat
onu kavrayamaz, anlayamaz, yani hakkında tam bir
bilgi edinemez. René Descartes

 

Birazcık bilim bizi Allah’tan uzaklaştırıyor. Fakat çok bilim
bizi Allah’a tekrar götürüyor. Eğer daha fazla ilmim olsaydı,
şüphesiz O’na imanım daha fazla olurdu. Louis Pasteur

 

Ben hiçbir zaman Allah’ın dünya ile zar oynadığına inanmayacağım.
Albert Einstein

 

‘İçgüdü’yü kim güdüyor?
Ali Suad

 

Astronomi ve anatomiyi
bilmeyen, Allah’ı
gereği gibi tanıyamaz.
İmam Gazzalî

 

Bir şey ancak iki yolla meydana gelir. Ya tesadüfen vücut
bulur, yahut da planlanarak var olur. Ortada bulunan eserin
düzeni planı ne kadar karışık ve girift olursa, tesadüfen
meydana çıkmış olması ihtimali de o kadar uzak olur. İşte
biz bu sonsuz düzen okyanusu içerisinde Allah’ın varlığını
itiraf etmekten başka bir şey yapabilecek durumda değiliz.
Prof. Dr. Claude M. Hatavai (Fizik)

 

İsviçre’li Matematikçi Charles Eugenie Guye’a göre göre bir
tek protein ünitesini oluşturan 40 bin kadar molekülün,
tesadüfen bir araya gelip o üniteyi oluşturma ihtimali,
10160’ta birdir. Bu iş için gerekli zaman ise, 10243 yıldır. Bir
tek protein ünitesinin bile tesadüfen meydana gelmesi bu
denli zordur. Ya uçsuz bucaksız evrenin tesadüfen meydana
gelme ihtimali ?

 

Bütün kısımları arasında hayrete şayan bir bağlılık bulunan
insan vücudunu fiziki unsurların tesadüfi birleşmesi olarak
kabul etmek gülünçtür. İnsan vücudu muhakkak ki, yüksek
bir kuvvetin eseridir. Pierre Flourens

 

Hücrede o denli karmaşık bir tasarım var ki, bu yapının
tesadüfen oluşması, İngiliz astronom ve matematikçi Sir
Fred Hoyle’un ifadesiyle, “Bir hurda yığınına isabet eden
kasırganın savurduğu parçalarla tesadüfen bir Boeing 747
uçağının oluşması” kadar imkansızdır.

 

Bilim dünyasında gözümü nereye çevirsem yücelerin yücesi
bir Yaratıcı‘nın varlığını gösteren eşi bulunmaz kanun
ve düzenler gördüm. Fevkalade üstün yaratılış örneklerine
şahit oldum. Prof.Dr. Cecil Hamar (Biyoloji)

 

Derinliğine düşündüğünüzde ilimlerin sizi Allah’ın varlığına
inanmaya zorladığını göreceksiniz. William Thompson
(Lord Kelvin) (Fizik)

424 total views, no views today

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather
Filed in: ÜNLÜLERİN SÖZLERİ

No comments yet.

Leave a Reply